Emiel Verachtert

Founder

Chris Verachtert

Manager / responsible for warehousing

info@transportverachtert.be

Bert Verachtert

Manager / responsible for servicing

info@transportverachtert.be

Tom Verachtert

Manager / responsible for planning

tom.verachtert@transportverachtert.be

Ellen Boeckx

Accounting / Billing / Payroll administration

Lieve Boeckx

Planning / General administration